JOIERIA, EL MEU TREBALL

Centrar-me en el petit format que representa la peça en joieria va ser una mica sorprenent i difícil al mateix moment. Concretar  la informació creativa en un petit espai em va fer plantejar l’essencial, s’ha d’entendre que venia del camp de les Arts Plàstiques i l’Obra Gràfica. Les meves peces es mouen entre la forma i estructura, continguts com poden ser  geometries i figuracions o bé abstraccions. Venint del gravat, els picats i textures es combinen amb les línies i les incisions.  El concepte del color l’aplico si cal a través de l’esmalt. Els projectes s’originen a partir d’elements bàsics com el dibuix o en modelatge 3D, també faig servir espumes de poliuretà o altres materials com paper, pastes o planxa de coure.